Ghi nhận từ một chuyến đi

Xin chào các bạn Cadet- các thuyền máy trưởng tương lai của TMM/ CSM. Mình xin chia sẻ cùng các bạn thời gian mình học tập tại Philippines và Singapore. Mình đã có hai tuần học tập tại Manila tại hai trung tâm huấn luyện thuyền viên lớn ( first class) của Philippines đó UNITED MARINE TRAINING CENTER ( UMTC), EUROPEAN TRAINING& COMPETENCE (ETCC). Ở đó các bạn được học tập với thuyền viên của nước trên thế giới, các [...]

Xem thêm