Chào mừng 1/E Lê Văn Nguyên

Chào mừng 1/E Lê Văn Nguyên onboard M/V Cape Felton Shanghai, China on 24/May/2018