Chào mừng C/C Phạm Văn Chi

Chào mừng  C/C Phạm Văn Chi onboard M/T Paramita Singapore on 03/May/2018️