Chào mừng D/C Nguyễn Thanh Trưởng

Welcome D/C Nguyễn Thanh Trưởng onboard M/V Cape Magnus Shanghai, China on 23/May/2018