Chào mừng Deck Cadet Nguyễn Văn Nam Engine Cadet Vũ Văn Tiến

Chào mừng
Deck Cadet Nguyễn Văn Nam
Engine Cadet Vũ Văn Tiến
onboard M/T YC IRIS Busan, Korea on 10/May/2018