Chào mừng AB Vũ Đức Minh; OLR Vương Bảo Vân; E/Cadet Nguyễn Văn Nhiều

Welcome onboard M/V Cape Forby
 AB Vũ Đức Minh
OLR Vương Bảo Vân
E/Cadet Nguyễn Văn Nhiều
 Bangkok, Thailand on 26/May/2018