TUYỂN DỤNG

Hạn nộp hồ sơ Vị trí Tàu Khối tàu Mức lương
          Anytime  Chief Officer/ Second Officer/ Third Officer Oil Chemical Tanker           Hàn Quốc                                        6000$/3000$/2400$
          Anytime  All position on board Container vessel/ Bulk Carier          Châu Âu   Hấp dẫn
          Anytime  1ts Engineer/ Second engineer/ Thirs Engineer  Oil Chemical Tanker/ G.Cargo          Hàn Quốc                         5500$/3000$/2400$