ĐỐI TÁC

ĐỘI TÀU

Danh sách đội tàu có Thuyền viên VN do TMM cung cấp

Tên tàu Loại tàu Chủ tàu / Công ty quản lý tàu
Handy Heidi Tàu chở hàng rời TAMAR SHIP MANAGEMENT
(Hồng Kông)
Steady Sarah Tàu chở hàng rời
Irie Iris Tàu chở hàng rời
Pacific Pioneer Tàu chở hàng rời
Pacific Hero Tàu chở hàng rời
Stamford Pioneer Tàu chở hàng rời
Taizhou Pioneer Tàu chở hàng rời
Super Lydia Tàu chở hàng rời
Super Kate Tàu chở hàng rời
Super Emma Tàu chở hàng rời
Super Valentina Tàu chở hàng rời
Straits Bay Tàu chở hàng rời
Sunny Sandra Tàu chở hàng rời
Mega Maggie Tàu chở hàng rời
LA Louise Tàu chở hàng rời
Rin Treasure Tàu chở hàng rời
Double Diamond Tàu chở hàng rời
Clipper Barolo Tàu chở hàng rời
Flying Duchess Tàu chở hàng rời
Cape Flint Tàu container COLUMBIA SHIPMANAGEMENT
(Síp, Đức, Singapore)
Cape Forby Tàu container
Cape Faro Tàu container
Cape Ferrol Tàu container
Cape Felton Tàu container
Cape Fulmar Tàu container
Cape Flores Tàu container
Cape Magnus Tàu container
Cape Manila Tàu container
Cape Male Tàu container
NYK Triton Tàu container
NYK Demeter Tàu container
AAL Kembla Tàu siêu trường siêu trọng
AAL Brisbane Tàu siêu trường siêu trọng
Asia Emerald I Tàu chở hàng rời
Asia Emerald II Tàu chở hàng rời
Asia Emerald III Tàu chở hàng rời
Asia Ruby III Tàu chở hàng rời
Asia Ruby IV Tàu chở hàng rời
STH Athena Tàu chở hàng rời
STH Chiba Tàu chở hàng rời
Asia Zircon I Tàu chở hàng rời
Pacific Queen Tàu chở hàng rời
Asia Opal Tàu chở hàng rời
Nordic Amy Tàu chở hàng lỏng
Nordic Agthena Tàu chở hàng lỏng
Bardon Tàu chở hàng lỏng
Cape Durango Tàu chở hàng lỏng
Cape Dawson Tàu chở hàng lỏng
Cape Texel Tàu chở hàng lỏng
Cape Troy Tàu chở hàng lỏng
Nordamstel Tàu container REEDEREI NORD GMBH
(Đức)
Nordocelot Tàu container
Nordemilia Tàu container
Nordpanther Tàu container
Nordpuma Tàu container
Nordmargherita Tàu container
Nordmaas Tàu container
Nordviolet Tàu container
Stenstraum Tàu chở hàng lỏng SINGHAI MARINE SERVICE
(Singapore)
Singapore Pioneer Tàu chở hàng lỏng
Bal Star Tàu container
Densa Puma Tàu chở hàng rời MARLOW NAVIGATION NETHERLANDS B.V.
(Hà Lan)
Densa Eagle Tàu chở hàng rời
Densa Sea Lion Tàu chở hàng rời
Sen Treasure Tàu chở hàng rời HANARO SHIPPING
(Hàn Quốc)
Phoenix Nereid Tàu chở hàng rời
Deniz-M Tàu chở hàng rời ISKENDERUN SHIPMANAGMENET
(Thổ Nhĩ Kỳ)
Asi-M Tàu chở hàng rời
Akdeniz M Tàu chở hàng rời
Sara Tàu chở hàng rời MIDEAST SHIP MANAGMENT
(Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất)
Alanood Tàu chở hàng rời
Hessah Tàu chở hàng rời