Tư vấn du học, đào tạo và giới thiệu việc làm tại Châu Âu

Hợp tác với Học viện UHI (United Hospitality Institute), một thành viên của Tập đoàn CSM trong việc tư vấn du học, đào tạo và giới thiệu, cung ứng lao động làm việc trên du thuyền, nhà hàng khách sạn tại Châu Âu. Được chọn đào tạo tại các trung tâm sau đây của UHI tại Công hòa Síp, Balan, Rumani, Urkaine, Philippines: UHI Training Centre – CSM 21 Spyrou Kyprianou Avenue, Yermasoyia, 4042 Limassol – Cyprus UHI Training Centre – Hotel Forum Dalimex [...]

Xem thêm

Phỏng vấn

Nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực có chuyên môn công ty thường xuyên có buổi phóng vấn việc làm giúp những người có năng lực có thể phát huy được sở trường của mình trong công việc.

Xem thêm

Huấn luyện thuyền viên

Để tăng cường kĩ năng cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ TMM thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện nhằm giúp đội ngũ thuyền viên có thêm kĩ năng trong công việc.

Xem thêm